AANPAK

Zo voorkomen en bestrijden we samen criminaliteit

Wat doet de politie om misdrijven te voorkomen en te bestrijden?

De politie werkt aan veiligheid en vertrouwen in de regio. We doen dat door handhaving, opsporing en toezicht. Met andere woorden: door misdrijven te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen.


Vermogensdelicten

Verreweg het grootste deel van de geregistreerde criminaliteit is vermogenscriminaliteit. Bij een vermogensdelict pakt een dader iets van een ander af wat niet van hem is. Voorbeelden van vermogensdelicten zijn fietsendiefstal, auto-, woning- en bedrijfsinbraak en zakkenrollerij. De politie probeert met verschillende initiatieven het aantal vermogensmisdrijven terug te dringen.


Geweldsdelicten

Er zijn twee soorten geweldsdelicten:

  • geweldsdelicten waarbij de dader iemand met geweld geld of spullen afpakt, zoals bij een overval of straatroof, en
  • geweldsdelicten waarbij het geweld zelf centraal staat, zoals mishandeling, bedreiging en vernieling.

De politie geeft alle geweldsdelicten prioriteit bij de opsporing.Hoe veilig is mijn wijk