Links

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Website van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid met preventietips, kostbaarhedenregistratieformulier en een overzicht van PKVW-erkende bedrijven.

www.politiekeurmerk.nl


Consument en Veiligheid

Informatie en advies om de veiligheid van alle burgers, van jong tot oud, te vergroten door het terugdringen van letsels door ongevallen.

www.veiligheid.nl


Moed (Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld)
Investeert in initiatieven om pestgedrag, agressie en geweld meer bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

www.moed.nl


Nederland Veilig

Websites met handige tips en informatie over hoe u zelf kunt bijdragen aan een veilige leefomgeving.

www.nederlandveilig.nl


Brandveiligheid

Een onafhankelijk vakblad met nieuws, achtergronden en informatie over producten en leveranciers op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie.

www.brandveilig.com


Steunpunt Huiselijk Geweld
Hulp en advies voor slachtoffers, daders en omstanders van huiselijk geweld.

www.vooreenveiligthuis.nl


Meld Misdaad Anoniem

Een landelijke voorziening waar burgers telefonisch en anoniem informatie kunnen geven over ernstige misdaden.

www.meldmisdaad.nl


Slachtofferhulp Nederland

Hulp voor slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

www.slachtofferhulp.nl

Hoe veilig is mijn wijk